Bugün ne ekersek gelecek kuşaklar yarın onu biçecekler. Her dikilen ağaç, her kazandırılan yeşil alan dünyaya, insanlığa, kendimize ve çocuklarımıza hediyedir.

Yürürlükte bulunan çevreyle ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere, kendiliğinden tabi olduğu şartlara uyarak havanın suyun ve toprağın kirlenmesinin önlenmesi için gerekli kaynaklarını kullanmaya özen gösterir.

Faaliyetler sırasında oluşan atıkları kontrol altına alıp azaltmayı ve uygun şekilde bertaraf etmeyi sağlar.